Metody aktywizujące dzieci do nauki czytania

Nauka czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola i podstawowym celem nauczania w klasach początkowych szkół podstawowych. Nie zawsze jednak udaje się osiągnąć zamierzone rezultaty, tym bardziej, że tradycyjne metody na ogół stosowane często nie dają oczekiwanych zamierzeń. Metody aktywizujące wyzwalają aktywność ucznia, sprzyjają rozwojowi postaw twórczych, ponieważ opierają się na jego zamiłowaniach i zainteresowaniach. Ważna jest też wiara w powodzenie, pomimo iż zadanie wykracza poza dotychczasowe umiejętności ucznia. Pozwala to jednak jemu się rozwijać i sięgać po coraz trudniejsze zagadnienia.

Metody aktywizujące stosowane w przedszkolach to przede wszystkim nauka poprzez zabawę. Dziecko poznaje alfabet bawiąc się klockami z literami, układając słowa z zestawu liter na kartonikach, kolorując malowanki z alfabetem czy etykietując przedmioty wyrazami zapisanymi na kartkach. Metody takie są bardzo efektywne, gdyż dziecko bawi się w atmosferze radości i entuzjazmu, nie czując presji i nie tracąc motywacji, gdy popełni błąd, jednocześnie nieświadomie ucząc się czytać.

Na etapie, w którym dziecko zna już alfabet i potrafi składać litery w wyrazu, a więc na początku edukacji w szkole podstawowej, niezbędne staje się zastosowanie metod treningowych rozwijających szybkość i bezbłędność czytania. Metody takie obejmują czytanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi, wizualnie podobnych, wyrazów zawierających tę samą sylabę, z lukami – z pominięciem jednej lub dwóch samogłosek, wyrazów o określonych układach samogłoskowych czy z dwiema takimi samymi literami na początku, mających dwie takie litery na końcu, powtarzającymi się spółgłoskami lub z inwersyjnymi układami literowymi.

Zastosowanie w pracy z dzieckiem łatwych tekstów jest bardzo ważne, spełniają one bowiem rolę psychoterapeutyczną , pomagają umocnić dziecko w przekonaniu, że już niektóre teksty potrafi samodzielnie i dobrze przeczytać, a więc motywują do dalszej pracy. Takie te metody warto zastosować już w wieku przedszkolnym, aby dziecko mogło wkroczyć w okres nauki szkolnej bez obciążeń zaległościami w treściach nauczania i nie było narażone na niepowodzenia szkolne.