Nauka pisania dzieci i przedszkolaków

Pisanie to niewątpliwie podstawowa umiejętność potrzebna dziecku, aby mogło rozpocząć naukę w szkole. Już trzy- i czterolatki w przedszkolach mogą nauczyć się czytać, choć niekoniecznie muszą umieć literować, co zdaje się być podstawą nauki czytania i pisania w szkołach. Bardzo popularną metodą jest ostatnio nauczanie dzieci za pomocą tablic z wyrazami i obrazkami. Dziecko spostrzega całe przedmioty i całe wyrazy, a nie ich elementy. Na ogół u większości dzieci mamy też do czynienia z pamięcią wzrokową, co warunkuje łatwiejsze zapamiętywania całych wyrazów, a także lepsze zrozumienie treści. Umiejętność czytania wywołuje u dziecka naturalną chęć spontanicznego wypowiadania się na piśmie, więc nabywanie obu tych umiejętności powinno być ściśle powiązane.

Zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach podstawowych, popularną metodą nauki pisania jest zastosowanie gotowych szablonów literek i cyferek, w których dziecko może ćwiczyć swe umiejętności kaligraficzne. Szablony z literami alfabetu, a także z całymi wyrazami czy zdaniami znajdują się zazwyczaj w zeszytach ćwiczeń stosowanych do nauczania w początkowych klasach szkół podstawowych.

Młodsze dzieci w przedszkolach mają do dyspozycji różnorodne zabawki edukacyjne, takie jak tablice z plastikowymi literkami przyczepianymi na magnes, klocki LOGO z których można układać wyrazy, pisane zarówno małymi, jak i wielkimi literami, drukowanymi albo pisanymi. Ćwiczeniami pomagającymi w wyćwiczeniu ręki wykonywanymi przez przedszkolaki są także różne zajęcia manualne, takie jak wycinanie, rysowanie, malowanie czy lepienie. Bardzo lubiane przez maluchy są także barwne kolorowanki z literkami.

Świetnym ćwiczeniem edukacyjnym, a jednocześnie zabawą, jest nauka pisania online. Istnieje wiele stron internetowych z grami, w których dziecko może układać słowa klikając na literki lub łączyć wyrazy z odpowiednimi obrazkami.