Umiejętność czytania ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem jest jedną z podstawowych umiejętności potrzebnych człowiekowi do funkcjonowania we współczesnym świecie. Do umiejętności tych zaczęto przywiązywać szczególną wagę od momentu pojawienia się na egzaminie dojrzałości zadań z zakresu czytania ze zrozumieniem. I choć wydaje się, że nie jest to niczym trudnym, to jednak okazało się że jest wprost przeciwnie, dlatego też od niedawna umiejętność rozumienia tekstu jest ćwiczona od najmłodszych lat.

Istotą czytania ze zrozumieniem jest kojarzenie obrazów graficznych z odpowiadającymi im słowami. Dlatego też zapoznanie się z fabułą tekstu napisanego prostym stylem powinno prowadzić do jego zrozumienia, a więc jeżeli czytelnik zrozumiał to, co przeczytał, powinien umieć powtórzyć treść własnymi słowami. Taka umiejętność rozumienia jest kształtowana już u kilkulatków, dlatego nawet najprostsze i krótkie czytanki dla dzieci zazwyczaj opatrzone są szeregiem pytań do tekstu, początkowo prostych, takich jak np. o kim mowa w tekście, jak miał na imię chłopiec o którym czytamy, co zrobił lub gdzie mieszkał. Te wszystkie pytania naprowadzają czytającego na istotne informacje w tekście. Po pewnym czasie uczniowie sami zaczynają zauważać, które informacje są ważne, a które poboczne. W miarę edukacji i rozwoju dziecka pytania stawiane przez nauczycieli stają się coraz bardziej skomplikowane, gdyż wzrastają oczekiwania stawiane uczniowi.

Celem kształtowania zdolności rozumienia tekstu jest nie tylko dosłowne jego rozumienie, ale także zauważanie ukrytego sensu, umiejętność interpretacji i rozumienia metafor. Podobnie jak umiejętność szybkiego czytania, zdolność rozumienia tekstu jest podstawową cechą uczniów mających dobre stopnie w szkole. Jednak oczywiste jest, że rozumienie języka pisanego jest potrzebne nie tylko w okresie edukacji – to wymóg obecnych czasów potrzebny w codziennym życiu każdemu z nas.